Tòm tem vợ đồng nghiệp lẳng lơ thích mạnh bạo, nhìn vài lần cũng phải ăn năn, như Mu Guiying và Li Yuanhao, những người quá gần gũi với thiên nhiên là một điều đáng xấu hổ, và Mu Guiying là một nữ anh hùng được cả thế giới biết đến Cô luôn tỏ ra mình là người điềm tĩnh và mạnh mẽ, dù có chịu thua cũng không muốn bị người khác biết đến. Gia tộc Dương ở phủ Thiên Bá đã nổi tiếng bốn năm nay. , từ trên xuống dưới, coi trọng danh tiếng hơn núi Thái Sơn. Bây giờ Yang Zongbao vừa qua đời, Lén đụ tiểu tam sếp lẳng lơ thích bạo dâm người vợ góa của ông ta là Mu Guiying đang lao vào vòng tay