Tag: Xu Yunshan

Đưa em Xu Yunshan hàng xóm lẳng lơ sang nhà địt nhau

Đưa em Xu Yunshan hàng xóm lẳng lơ sang nhà địt nhau, sẽ vui hơn nếu ta gọi ngươi là "mẹ đỡ đầu" nên ta vẫn sẽ làm theo ý muốn của ngươi, nhưng trong lòng ta vẫn nghĩ ngươi chỉ là "chị đỡ đầu" hơn ta mấy tuổi mà thôi! "Nghe Trần Tam Nguyên suốt ngày khen mình vẫn trẻ đẹp, ta rất vui vẻ cười nói: "Mẹ đỡ đầu của ta đã già rồi, con gái của ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ta làm mẹ đỡ đầu của ngươi vậy là đủ rồi." , nhưng không thành vấn đề, ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng mẹ đỡ đầu, Dụ dỗ con bạn non tơ về nhà địt nhau ta chỉ coi ngươi như con trai của mình thôi.""Được rồi, để chúc