Tag: sex gái tây

Lên đỉnh cùng em June Lovejoy mông mẩy mới mở tiệm gội đầu khu tôi

Lên đỉnh cùng em June Lovejoy mông mẩy mới mở tiệm gội đầu khu tôi, đầu mình muốn nhắc lại chuyện đó với Higa...) Tuy nhiên, tính cách của Higa giống với Tatsuki và cậu ấy không thể nghe được bất cứ điều gì khi nói chuyện. Tatsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình hành động. (Tôi không thể nói lý do với Higa, nhưng không ai biết về loại thuốc mới...) Nhấc điện thoại lên, Tatsumi cũng trở nên bối rối. Tại sao Higa lại cố ngăn cản anh về nhà? Nguyên nhân có liên quan đến loại thuốc Chen Ji đã uống. Sau khi gọi nhiều lần, Lên đỉnh cùng em June Lovejoy mông mẩy mới mở tiệm gội đầu khu tôi cuộc gọi cuối cùng cũng