Tag: Christina Shine

Chồng đi làm vợ thằng bạn đóng gạch cùng tôi đến sáng

Chồng đi làm vợ thằng bạn đóng gạch cùng tôi đến sáng, chưa bao giờ bỏ cuộc hay bỏ cuộc dù đến mức độ này.Một lúc sau, bốn công chúa và trưởng cung nữ đều "đầu hàng" trong cơn mê sảng cực độ, Chồng vắng nhà vợ thằng bạn chịch nhau cùng tôi cả đêm mềm nhũn nằm xuống, lúc này Ma Vương bệ hạ mới bình phục một chút, thực sự run lên, cố gắng đứng dậy trốn thoát. . Ngay cả tôi cũng không thể di chuyển được. Sau đó, đã đến lúc thể hiện một số kỹ năng thực sự, nếu không chúng ta sẽ rất có lỗi với Bệ hạ Quỷ vương.Vì vậy tôi mang năm chiếc ghế đến và xếp chúng thành một vòng tròn xung quanh Quỷ vương, để bốn công