Tag: Amber Moore

Sex châu Âu vợ dâm gạ bạn thân cùng chịch chồng yêu

Sex châu Âu vợ dâm gạ bạn thân cùng chịch chồng yêu, Chuẩn ngồi xuống, Sex châu Âu vợ đĩ dụ bạn thân cùng đụ chồng yêu nói với Dương Paifeng: "Mau đi tới lăng mộ, gọi Tông Bảo tới nhận lệnh." Dương Bách Phong đi qua sân sau, đi tới sau núi mộ, đi vào chiếu trúc, nhìn thấy Dương Tông Bảo cũng không có chào hỏi, chỉ nhẹ nhàng gọi: "Tông Bảo, Thừa tướng Khấu Chuẩn đến đây, nói như vậy." Tây Hạ xâm chiếm biên giới, ta đã thông báo ngươi sẽ trở lại triều đình, đang đợi ở tiền sảnh, cho nên lão phu nhân sai người giúp việc tới gọi ngươi." Mặc dù Yang Paifeng là một cung nữ trong phủ, nhưng cô đã vào