Gái đĩ khát dục đưa chú hàng xóm nếm lồn, Lý Ngọc mang bài tập tới. “Vậy chúng ta ra ngoài xem TV đi.” Hứa Vũ nói. “Được rồi đi thôi!” Chiếc TV duy nhất trong làng được sử dụng công cộng và được đặt trên khoảng đất trống duy nhất bên ngoài hang động không trồng cây. Khi mọi người muốn xem TV, họ đến đó. Lý Ngọc đang lơ đãng làm bài tập ở nhà, như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Ngọc lại không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng khi đã gần 9 giờ, Lý Ngọc cuối cùng cũng biết mình đang chờ đợi điều gì. “Thầy, Gái đĩ khát dục dẫn chú chủ nhà chén hàu