Gái đĩ động dục gạ tình chú hàng xóm, từ bên ngoài truyền đến. “Trưởng thôn, ta đang nấu ăn!” “Haha… Lý lão sư, Gái đĩ động dục gạ tình chú chủ nhà ngươi không cần tự mình làm, xem ta mang đến cho ngươi là ai.” Trưởng thôn nói xong đi vào căn bếp nhỏ của Lý Ngọc. Li Yu thoát khỏi làn khói dày đặc trước bếp và nhìn thấy trưởng thôn và những người mà ông ta mang theo. “Từ Lăng, Từ Vũ.” Li Yu cũng biết hai cô bé này mà không cần sự giới thiệu của trưởng thôn, vì tình cờ họ là học sinh của ông. Tất nhiên, do ở đây thời gian ngắn nên Li Yu không thể làm quen hết với