Em sinh viên dâm ngầm chén cặc tôi cả ngày, giới?”Jing, cậu chưa từng nghĩ đến việc tranh giành nó à?”“Tôi nghĩ đi nghĩ lại nhưng không quyết định được. Vừa lúc tôi chuẩn bị quyết định thì bây giờ tôi sẽ không như thế này, phụ nữ làm đẹp quả thực là có tội, có khi tôi sẽ làm như vậy.” thà xấu xí đi, để tôi không phải lo lắng nhiều như vậy. Nếu bạn có tài năng và kiến thức thực sự, tôi không tin bạn có thể thành công trên thế giới.“Tinh, nữ nhân ở một mình chán lắm, Cô em Kylie Rocket dâm dục khiến tôi cạn tinh hàng ngày ngươi có từng nghĩ đến việc tìm người kết hôn chưa?”Cảnh cười nói: “Ai,