Em nhân viên trẻ trở thành nô lệ tình dục lão sếp mỗi ngày, thú, một làn sóng tinh dịch đặc quánh và hôi hám lập tức bắn thẳng vào mặt Tiêu Nhạn Ngọc, Em nhân viên ngọt nước phục vụ cu gã trưởng phòng mỗi ngày người vừa mới trải qua chân dung thanh nhã nhất. lên cơn cực khoái, mặt u ám quay lại nhìn vào bàn hình như có một quả cầu pha lê dùng để bói toán và một chiếc còi đen tối trong đầu tôi vô thức nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và một người bí ẩn ở chợ đen. Gia Mã mấy ngày trước… (Ba ngày trước, Chợ đen Gia Mã) “Ngươi nói thôi miên!? Thật buồn cười. Chỉ với một cái còi và một quả cầu pha lê, ngươi có