Em người mẫu lần đầu địt lỗ nhị phê đến cạn nước lồn, đầy đặn… haha.Hiệu trưởng bắt đầu phát biểu, nán lại hồi lâu, cuối cùng nói một hồi về các hoạt động.”Loạt hoạt động tiếp theo sẽ giống như ngày hôm qua. Chỉ cần nghe sự hướng dẫn của người hướng dẫn. Nhưng sau bữa trưa sẽ hoàn toàn khác! Chúng ta sẽ có hoạt động tìm kiếm. Cả giáo viên và người hướng dẫn đều không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào, ngoại trừ các bạn.” phải Tìm thứ bạn cần trong thời gian giới hạn…”Cô ấy lại có một bài phát biểu động viên nữa, Em sinh viên lần đầu địt lỗ nhị sướng đến cạn nước lồn khiến không khí của học sinh trong phòng