Đụ toác bím em gái gốc Hoa thèm khoai to, nhưng một lúc sau, các quan văn và quân sự trong triều không có ai trả lời. Renzong hơi sửng sốt, Đụ tung lồn em gái châu Á thèm khoai to lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ trong triều đại dân quân không có ai chịu chia sẻ nỗi lo của ta, dẫn quân đi đánh Tây Hạ sao?” Các quan văn và quân trong triều nghe vậy kinh ngạc nhìn nhau, nhưng không ai dám bước tới nhận lệnh. Họ chỉ im lặng, chuyển sự chú ý về phía Grand Master Pang đang đứng ngay từ đầu. Thấy vậy, Renzong không còn cách nào khác ngoài than thở. Lúc này, Khấu Chuẩn, Tể