Clip hot hot girl Vy-6868 20 tuổi, về nhà và ở bên anh mãi mãi?” “Ngươi đang nói nhảm cái gì?” Nhậm Cảnh Kiệt tức giận. “Ngươi hẳn phải biết, Clip hot hot girl Vy-6868 18 tuổi những người đắc tội ta sẽ xảy ra chuyện gì. Ta chỉ vì mục đích này mà mang đi Mặc Niệm Từ.” “Nhưng…” Lãnh Như Phong cố gắng cầu thay cho cô. “Có lẽ cô ấy cũng là nạn nhân. Anh không thể… trả thù cô ấy được!” “Tôi có thể, và tôi dự định làm điều đó.” Nhậm Cảnh Kiệt nói với giọng điệu không thể thương lượng. “Tại sao ngươi không tìm Ngọc Ngọc tính sổ, lại thả hắn đi, đem hết sổ sách đổ