Cho nhân viên làm xa nhà sếp chực chờ hiếp vợ cấp dưới, động, Bố trí nhân viên làm xa nhà sếp rình hiếp cô vợ ngon của anh không chỉ các chàng trai tranh nhau làm hài lòng cô, mà ngay cả các cô gái cũng tìm cơ hội để nói chuyện với cô.Nhưng người bạn thân nhất của Gu Lian lại là Xu Qiqi.Đương nhiên, Cố Liên không cần làm món nướng nhiều khói như vậy, cô chỉ cần nói cho cô biết cô muốn ăn gì, sẽ có người nướng và mang đến cho cô. đang ăn nên cô chỉ lấy lon bia bắt đầu ăn. Anh kéo Xu Qiqi ngồi ngoài đám đông, trò chuyện và ngắm cảnh biển dưới ánh hoàng hôn.”Sao lại thuận lợi như vậy?” Hứa Kỳ Kỳ cũng vừa nói